Tag Archives: quà tặng khách hàng

Quà tặng có phải giải pháp hiệu quả để giữ liên kết với khách hàng tiềm năng?

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp của mình thì bạn hãy bạn hãy nhớ “Cho đi để nhận lại nhiều hơn”. Ta có thể hiểu đơn giản ở đây nghĩa là khi ta tặng một món quà “đúng chuẩn” cho khách hàng của mình chính thì cũng chính lúc đó […]

.